Quadrat de la suma
(a+b)2=a2+2ab+b2
Quadrat de la suma
escriu el seu desenvolupament
A partir del quadrat de la suma
Desenvolupa
(x+5)
(x+3)= x2+2·x·3+32 =
 =
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = x2+6x+9 
2+2·
2
·

+
+
2 = 
(2x+4)
(2x+7)= (2x)2+2·2x·7+72 =
 =
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = 4x2+28x+49 
2+2·
2
·

+
+
2 = 
(5x+1)
(3x+1)= (3x)2+2·3x·1+12 =
 =
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = 9x2+6x+1 
2+2·
2
·

+
+
2 = 
(a+3b)
(x+2y)= x2+2·x·2y+(2y)2 =
 =
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = x2+4xy+4y2 
2
2+2·
·

+
+
2
2 = 
(3x+4y)
(2p+5q)= (2p)2+2·2p·5q+(5q)2 =
 =
Omple els buits:
 = 4p2+20pq+25q2 
Observa l'exemple:
2
2+2·
·

+
+
2
2 = 
(a2+4)=  (
(x2+5)= (x2)2+2·x2·5+52 =
 =
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = x4+10x2+25
)
2+2·
+
·

+
2 = 
(2 + x2)=
(3+q2)= 32 +2·3·q2+(q2)2 =
 =
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = 9 + 6 q2+ q4
2 
+2·
·

+
+ (
)2 =
Ara ho farem a l'inrevés
A partir del desenvolupament
hauràs d'escriure el quadrat
(

(x+y)= x2+2·x·y+y2 =
 =
+
Observa l'exemple:
 = x2+2xy+y2
Omple els buits:
2
)
a2+2·a·b+b2 =
+
2
(

(2p+5q)= (2p)2+2·2p·5q+(5q)2 =
 =
+
 = 4p2+20pq+25q2 
)
Observa l'exemple:
Omple els buits:
2
(3x)2+2·3x·5y+(5y)2  =

+
2
(

(x+y)= x2+2·x·y+y2 =
+
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = x2+2xy+y2
 = p2+2pq+q2

)
2+2·
·

+
2 = 
(

+
(6x+y)= (6x)2+2·6x·y+y2 =
)
Observa l'exemple:
Omple els buits:
 = 36x2+12xy+y2
 =4a2+4ab+b2

2+2·
·

+
2 = 
I ara, sense exemples!
(3p+2q)
(a+3b)
(5x+1)
(x2+1)2 
2
2
2
+
+
+
+
+
2
2
(

(

(

(

+
+
+
+
)
)
)
)
9p2+24p+16
(2a)2+2·2a·3b+(3b)2 

25x2+10x+1
4 + 4x+ x4
Pep Espígol
Escola Solc
Barcelona
2012
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.