ELECTRICITAT 1
__1. El coure és un materialA. emmagatzemar
__2. El plàstic és un materialB. positiva
__3. El protó té càrregaC. l'electró
__4. L'electricitat és fàcil deD. negativa
__5. L'electró té càrregaE. conductors
__6. La fusta és un materialF. aïllant
__7. Origina l'electricitatG. conductor
__8. Permeten el pas dels electronsH. aïllant
__9. Serveix per encendre i apagarI. generador
__10. És imprescindible al circuitJ. interruptor
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.