Posició relativa entre rectes
Les rectes es tallen en el punt
Estudieu la posició relativa entre les rectes indicant el punt de tall si hi ha.
(
,
,
)
Estudieu la posició relativa entre les rectes indicant el punt de tall si hi ha.
Les rectes es tallen
Les rectes són paral·leles
Les rectes es creuen
Les rectes són coincidents
Estudieu la posició relativa entre les rectes indicant el punt de tall si hi ha.
Les rectes es tallen
Les rectes són paral·leles
Les rectes es creuen
Les rectes són coincidents
Estudieu la posició relativa entre les rectes indicant el punt de tall si hi ha.
Les rectes es tallen
Les rectes són paral·leles
Les rectes es creuen
Les rectes són coincidents
Les rectes es tallen en el punt
Estudieu la posició relativa entre les rectes indicant el punt de tall si hi ha.
(
,
,
)
Estudieu la posició relativa entre les rectes segons el valor
del paràmetre r , indicant el punt de tall si hi ha.
Les rectes són paral·leles si r =
Les rectes es creuen si r
Les rectes es tallen si q
Les rectes són coincidents si q =
Estudieu la posició relativa entre les rectes segons el valordel paràmetre q , indicant el punt de tall si hi ha.
en
(
,
,
)
Les rectes es tallen si q =
Les rectes es creuen si q
Estudieu la posició relativa entre les rectes segons el valordel paràmetre q , indicant el punt de tall si hi ha.
en
(
,
,
)
Estudieu la posició relativa entre les rectes segons el valordel paràmetre p , indicant el punt de tall si hi ha.
Les rectes són paral·leles si p =
Les rectes es creuen si p
Les rectes es tallen si k
Estudieu la posició relativa entre les rectes segons el valordel paràmetre k , indicant el punt de tall si hi ha.
Les rectes són coincidents si k =
en
(
,
,
)
Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.