Escriure nombres
  • 1. Escriu: 778.009
  • 2. Escriu: 52.345
  • 3. Escriu: 900.232
  • 4. Escriu: 1.200.400
  • 5. Escriu: 3.100
  • 6. Escriu: 9.000
  • 7. Escriu: 555
  • 8. Escriu: 187
  • 9. Escriu: 999
  • 10. Escriu: 58.976.145
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.