Problemes de càlcul 1
http://mestreacasa.gva.es/web/santonja_jav/1/blogs/fitxes_reforc_matematiques_quart_de_primaria
Aquests problemes són l'adaptació a aquesta eina 
dels realitzats pels professionals de l'escola 
Jacint Verdaguer de Sant Sadurni de Noia.

S'ha de reconèixer tot el mèrit als autors.
http://www.jverdaguer.org/
jsmedia/002problemes/
quart/problemes4.swf
Problemes matemàtics
Resoleu els problemessegüents i, a la resposta,poseu-hi tant el resultatcom les unitats(sense faltes d'ortografia!).
En Marc té 6 samarretes i l'Oriol, el doble. Quantes en té la Sònia si entre tots tres en tenen 27?
La Sònia té 
Als següents problemes has de completar tu la resposta.
Ex. La Sònia té 9 samarretes
samarretes
Un mecànic ha de fer 60 peces per a una màquina. 
Si ja n'ha fet 43, quantes n'hi queden per fer?
Li queden per fer
Entre tots necessiten
La meitat dels alumnes d'una classe necessiten12 cadires per seure. Quantes en necessiten entre tots?
A la guardiola tenia 
Avui m'he gastat la tercera part dels meus estalvis. 
Si m'he gastat 20 euros, 
quants diners tenia a la guardiola?
D'una classe de 25 alumnes, 8 han anat a 
informàtica i 6 a la biblioteca. 
Quants alumnes queden a l'aula?
A l'aula queden
Diumenge a la nit van entrar 427 persones al cinemai 323 seients van quedar buits. Quantes localitats hi ha a la sala?
A la sala hi ha
La conductora del metro recorre cada dia 240 km.
Si treballa 8 hores diàries, 
quants km recorre cada hora? 
Cada hora recorre 
Quantes persones podran viatjar en 50 cotxes 
si a cada un n'hi pugen 5?
Poden viatjar 
La Paula ha estat fora 
La Paula ha estat 3 setmanes de viatge.Quants dies ha estat fora?
La família de l'Eloi comença a sopar.L'Eloi menja 6 croquetes. La seva germana menja 8 mandonguilles.El seu pare i la seva mare mengen 5 croquetes cada un. Quantes croquetes han menjat entre tots?
Entre tots han menjat
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.