ZZ tena 6 roques
 • 1. S’originen per la precipitació de sals en evaporar-se l’aigua en què estaven dissoltes.
A) Roques orgàniques
B) Roques calcàries
C) Roques evaporítiques
D) Roques detrítiques
 • 2. Formades per fragments de diversos minerals i roques, units entre si.
A) Roques evaporítiques
B) Roques calcàries
C) Roques orgàniques
D) Roques detrítiques
 • 3. Constituïdes fonamentalment pel mineral calcita.
A) Roques evaporítiques
B) Roques calcàries
C) Roques orgàniques
D) Roques detrítiques
 • 4. Es formen per l’acumulació de matèria orgànica com la fusta i altres restes.
A) Roques orgàniques
B) Roques calcàries
C) Roques evaporítiques
D) Roques detrítiques
 • 5. Quins són els processos que transformen un sediment tou i amarat en aigua
  en una roca sedimentària? Marca les opcions correctes.
A) Cimentació i Sedimentació
B) Acumulació i Compactació
C) Compactació i Cimentació
D) Sedimentació i Acumulació
 • 6. Es forma per la solidificació
  d’un magma a gran profunditat.
A) quarcita
B) calcària
C) basalt
D) gres
E) granit
 • 7. Es forma a partir d’altres
  roques en condicions d’elevada
  pressió i temperatura.
A) granit
B) basalt
C) quarcita
D) calcària
E) gres
 • 8. Es forma per la solidificació
  de la lava que surt d’un volcà.
A) basalt
B) quarcita
C) granit
D) gres
E) calcària
 • 9. Es forma per l’acumulació
  de materials rocosos, que es
  compacten.
A) granit
B) basalt
C) gres
D) quarcita
E) calcària
 • 10. Es forma per l’acumulació
  de materials rocosos, que es compacten.
A) gres
B) granit
C) quarcita
D) basalt
E) calcària
 • 11. Es forma a partir d’altres
  roques, en condicions de temperatura
  i pressió elevades.
A) marbre
B) granit
C) quarcita
D) calcària
E) basalt
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.