Matrius1
A-B=
6A+B=
A+Bt=
At+B=
3A-Bt=
B·A=
B2=
A·B=
B·A=
A2=
A·B=
A·B·C=
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.