Sumarm i restar polinomis
  • 1. 6x2+x+2+(2x2+3x+4)
  • 2. 6x2+x+2-(2x2+3x+4)
  • 3. 3x3+x2+2x+5-(x3+2x2+x+3)
  • 4. 3x3+x2+2x+5-(x3+2x2+x+3)
  • 5. x4+2x2+1 + (3x3+2x2+4)
  • 6. x4+2x2+1 - (3x3+2x2+4)
  • 7. x5-x2-4 + (-x3+x2+4)
  • 8. x5-x2-4 - (-x3+x2+4)
  • 9. -3x4-x3+2x2-8+(-2x3+x-8)
  • 10. -3x4-x3+2x2-8-(-2x3+x-8)
Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.