Paraules compostes
 • 1. Insecte ortòpter, saltador, glabre i de color verd.
 • 2. Cinturó, jaqueta, etc., amb suros o altre flotador que evita que qui el porta s’enfonsi a l’aigua.
 • 3. Insecte odonat, d’abdomen llarg i prim de colors lluents i virolats, amb quatre ales llargues i estretes, que vola prop de l’aigua i les larves del qual són aquàtiques.
 • 4. Peça llarga i llisa que es col·loca en una barana en la part on es posa la mà per a emparar-se.
 • 5. Drap per a eixugar-se les mans.
 • 6. Nan
 • 7. Fil d’acer dolç, d’una gran flexibilitat i tenacitat.
 • 8. Màquina de rentar plats.
 • 9. Persona encarregada de guardar els boscos d’una contrada, d’un domini o d’un parc forestal.
 • 10. Estri que serveix per a obrir llaunes de conserva.
 • 11. Ànec que té el coll verd.
 • 12. alsa feta d’alls picats debatuts amb oli.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.