RESOLUCIÓ EQUACIONS
2x+4·(x-2)=3
x=
5·(X-1)-3·(X-2)=2
x=
8-(1-2x)=11
x=
6(X-1)-4·(x-2)=3
x=
5(3X-2)+4=2(5x-1)+1
x=
5x+8-7x=3x-9-7x
x=
6+2·(x+1)=2
x=
2(1-x)-3=3(2x+1)+2
x=
5x-(1-x)=3·(x-1)+2
x=
6-8(x+1)-5x=2(3+2x)-5(3+x)
x=
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.