Determinants indefinits 01/6è.
 • 1. Entre les paraules següents, "cas - la - algun - aquesta - ma - bonica" hi ha una que és determinant indefinit. Aquesta paraula és ...
 • 2. Entre les paraules següents, "ton - cert - arbre - França - en - els" hi ha una que és determinant indefinit. Aquesta paraula és ...
 • 3. Entre les paraules següents, "bosc - gran - la - pel - nostre - cada" hi ha una que és determinant indefinit. Aquesta paraula és ...
 • 4. Entre les paraules següents, "mal - Benicadell - alguns - teu - amabilitat - del" hi ha una que és determinant indefinit. Aquesta paraula és ...
 • 5. Entre les paraules següents, "tals - conill - baix - valencià - mon - fum" hi ha una que és determinant indefinit. Aquesta paraula és ...
 • 6. Entre les paraules següents, "món - sec - ambdues - sol - metge - cal - llur" hi ha una que és determinant indefinit. Aquesta paraula és ...
 • 7. Entre les paraules següents, "taula - mare - els - cals - sengles - vostre - aqueixes " hi ha una que és determinant indefinit. Aquesta paraula és ...
 • 8. Entre les paraules següents, "algunes - toma - calculadora - eixa - sa - nou" hi ha una que és determinant indefinit. Aquesta paraula és ...
 • 9. Entre les paraules següents, "Mart - dimecres - oratge - teua - certs - lletuga" hi ha una que és determinant indefinit. Aquesta paraula és ...
 • 10. Entre les paraules següents, "foc - toma - mig - altre - teva - zero" hi ha una que és determinant indefinit. Aquesta paraula és ...
 • 11. Entre les paraules següents, "lletra - ambdós - vosté - aqueix - teves - sal" hi ha una que és determinant indefinit. Aquesta paraula és ...
 • 12. Entre les paraules següents, "quant - vaixell - meves - terra - poc - qualsevulla" hi ha una que és determinant indefinit. Aquesta paraula és ...
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.