Relleu 4t
 • 1. Què és això?
A) Muntanya
B) Cap
C) Illa
D) Golf
 • 2. Què és això?
A) Vall
B) Serra
C) Plana
D) Península
 • 3. Què és això?
A) Península
B) Vall
C) Cap
D) Golf
 • 4. Què és això?
A) Golf
B) Serralada
C) Cap
D) Muntanya
 • 5. Què és això?
A) Muntanya
B) Serra
C) Península
D) Vall
 • 6. Què és això?
A) Vall
B) Serra
C) Península
D) Illa
 • 7. Què és això?
A) Serralada
B) Illa
C) Cap
D) Golf
 • 8. Què és això?
A) Cim
B) Golf
C) Illa
D) Cap
 • 9. Una Serralada és...
A) Terreny planer i extens situat a escassa altitud sobre el nivell del mar.
B) Punta de terra que entra mar endins.
C) Porció gran de mar voltada parcialment de terra.
D) Conjunt de muntanyes paral•leles o alineades que formen un sistema muntanyós més llarg que ample.
 • 10. Una Plana és...
A) Conjunt de muntanyes paral•leles o alineades que formen un sistema muntanyós més llarg que ample.
B) Terreny planer i extens situat a escassa altitud sobre el nivell del mar.
C) Punt més elevat d’una muntanya.
D) Porció de terra envoltada d’aigua.
 • 11. Una Vall és...
A) Terreny planer i extens situat a escassa altitud sobre el nivell del mar.
B) Punta de terra que entra mar endins.
C) Porció de terra envoltada d’aigua.
D) Depressió allargada i relativament ampla que és o ha estat recorreguda per un corrent d’aigua o una glacera.
 • 12. Una Cap és...
A) Punt més elevat d’una muntanya.
B) Elevació natural de terreny.
C) Porció gran de mar voltada parcialment de terra.
D) Punta de terra que entra mar endins.
 • 13. Una Illa és...
A) Elevació natural de terreny.
B) Porció de terra envoltada d’aigua.
C) Conjunt de muntanyes paral•leles o alineades que formen un sistema muntanyós més llarg que ample.
D) Punt més elevat d’una muntanya.
 • 14. Una Golf és...
A) Serralada petita.
B) Terreny planer i extens situat a escassa altitud sobre el nivell del mar.
C) Porció de terra envoltada d’aigua.
D) Porció gran de mar voltada parcialment de terra.
 • 15. Una Muntanya és...
A) Punta de terra que entra mar endins.
B) Serralada petita.
C) Elevació natural de terreny.
D) Porció gran de mar voltada parcialment de terra.
 • 16. Una Cim és...
A) Punt més elevat d’una muntanya.
B) Terreny planer i extens situat a escassa altitud sobre el nivell del mar.
C) Conjunt de muntanyes paral•leles o alineades que formen un sistema muntanyós més llarg que ample.
D) Porció gran de mar voltada parcialment de terra.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.