Test sobre déus
  • 1. Isis és deessa de...
A) la guerra
B) la fertilitat
C) del sol
  • 2. Thot es déu de...
A) la fertilitat
B) de la guerra
C) la saviesa
  • 3. Osiris és déu de...
A) dels morts
B) del sol
C) la fertilitat
  • 4. Horus és déu de...
A) la saviesa
B) la guerra
C) del sol
Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.