AA E1T01-1.1 Sistemes numeració
 • 1. Escriu en xifres romanes el nombre següent:
  (les lletres en MAJÚSCULES)
  2345
 • 2. Escriu en xifres romanes el nombre següent:
  (les lletres en MAJÚSCULES)
  2013
 • 3. Escriu en xifres romanes el nombre següent:
  (les lletres en MAJÚSCULES)
  99
 • 4. Escriu en xifres del sistema decimal el següent nombre escrit en xifres romanes:
  MIX
 • 5. Escriu en xifres del sistema decimal el següent nombre escrit en xifres romanes:
  CDVII
 • 6. Hem trobat escrit a una piràmide d'Egipte aquesta inscripció...
  De quin nombre es tracta?
 • 7. Per què diem que el sistema de numeració egipci és additiu? Tria la resposta correcta:
A) Perquè els primer additius i conservants els varen descobrir els metges egipcis per conservar les mòmies
B) Perquè cada signe té un valor diferent en funció de l’ordre d’unitats que ocupa en el nombre.
C) Perquè el valor del nombre s’obté en funció de la posició que ocupa cada signe.
D) Perquè la quantitat total s’aconsegueix sumant el valor dels diferents signes que hi intervenen.
 • 8. El sistema de numeració egípcia és un sistema...
A) complicat
B) additiu
C) posicional
 • 9. El sistemes de numeració aràbic és un sistema...
A) tipogràfic
B) perfecte
C) posicional
D) additiu
 • 10. Quantes unitats de miler hi ha
A) 1
B) 8
C) 2
D) 6
E) 7
 • 11. Indica el valor de posició de la xifra 2 en aquest número de telèfon
  2 val...... unitats
A) 2000000
B) 20000
C) 200
D) 2000
E) 200000
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.