Problemes nombres enters
  • 1. Un fruiter ha comprat 50 kg de pomes a 1 €/kg, ha venut 35 kg a 2 €/kg i la resta s’ha espatllat. Quin és el resultat del negoci?
A) guanya 30 e
B) solució diferent de les proposades
C) perd 30 €
D) guanya 20 € en total
E) perd 20 €
  • 2. El termòmetre marca ara 7 ºC, després d’haver pujat 15 ºC. Quina era la temperatura inicial?
A) la solució és diferent de les propostes
B) 8
C) 22
D) -8
E) -22
  • 3. Fa una hora, el termòmetre marcava -2 ºC i ara marca 3 ºC. Quant ha variat?
A) ha augmentat 5ºC
B) ha augmentat 1ºC
C) ha baixat 5ºC
D) ha baixat 1ºC
E) solució diferent de les proposades
  • 4. Una persona viu a la planta 2 d’un edifici, i la seva plaça de pàrquing està al soterrani 1. Quàntes plantes hi ha entre la seva vivenda i la seva plaça de pàrquing?
A) 3 plantes
B) 2 plantes
C) -2 plantes
D) 1 planta
E) solució diferent de les proposades
  • 5. Després de pujar 6 pisos, l’ascensor d’un edifici arriba al 5é pis. De quina planta ha sortit?
A) solució diferent de les proposades
B) de la planta -7
C) de la planta -5
D) de la planta 7
E) de la planta -1
  • 6. Al matí, un termòmetre marcava -9 ºC. La temperatura baixa 12 ºC al llarg del matí. Quina temperatura marca al mig dia?
A) 3ºC
B) -21 ºC
C) solució diferent de les proposades
D) 12ºC
E) -3ºC
  • 7. Un termòmetre marca 12 °C després d’haver pujat 7 °C i baixat 3 °C. Quina era la temperatura inicial?
A) 16ºC
B) 8ºC
C) -16ºC
D) -8ºC
E) solució diferent de les proposades
  • 8. Hem comprat un camió congelador que estava, al posar-lo en marxa, a 25 °C. Al cap de 4 hores estava a –7 °C. Quants graus va baixar cada hora?
A) 4,5ºC
B) 8ºC
C) 21ºC
D) solució diferent de les proposades
E) 32ºC
  • 9. La temperatura més alta registrada un dia d'hivern a Madrid ha esta de 4ºC i la més baixa de -6ºC. Quina és la diferència entre la temperatura més alta i la més baixa.
A) 4-(-6) =10
B) -6 - 4 = -10
C) -6 + 4 = -2
D) 4 - 6 = -2
E) solució diferent de les proposades
  • 10. Pitàgores va néixer l’any 585 a.C. i va morir l’any 495 a.C. Quants anys va viure?
A) va viure 80 anys
B) va viure -90 anys
C) Pitàgores va néixer l’any 585 a.C. i va morir l’any 495 a.C. Quants anys va viure?
D) va viuere 100 anys
E) va viure 90 anys
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.