La Prehistòria 5è
 • 1. En el Neolític els pobladors s'organitzaven en:
A) Clans
B) Aldees
C) Ciutats
D) Tribus
 • 2. En el Paleolític feien servir armes fetes amb
A) Només amb pals amb punxa
B) Ferro i pals
C) Pedres, Fusta i ossos.
D) Pedres
 • 3. L'Edat dels Metalls va començar fa uns...
A) 5000 anys a. C
B) 1000 anys a. C
C) 4000 anys a. C
D) 8000 anys a. C
 • 4. El foc, la ceràmica, la roda, el vaixell i alguns metalls van ser invents de
A) El Paleolític
B) La Prehistòria
C) L'Edat dels metalls
D) El Neolític
 • 5. Durant el Neolític domestiquen animals com xais, ovelles, porcs
A) Veritable
B) Fals
 • 6. L'agricultura apareix al Paleolític
A) Fals
B) Veritable
 • 7. El teler serveix per teixir llana i fer roba, i va ser un invent del
A) Neolític
B) Paleolític
C) Edat dels Metalls
 • 8. Al Paleolític, els éssers humans eren
A) Artesans
B) Ramaders
C) Caçadors i recol·lectors
 • 9. Les pintures de les coves de l'època primitiva reben el nom de pintures:
A) Artístiques
B) Primitives
C) Rupestres
 • 10. A l'Edat dels Metalls, els éssers humans fabricaven objectes amb:
A) Acer inoxidable
B) Coure, bronze i ferro
C) Fang i fusta
 • 11. Durant l'Edat dels Metalls, els éssers humans començaven a viure en:
A) Ciutats
B) Tribus
C) Clans
D) Aldees
 • 12. Els habitants del Paleolític eren:
A) Sedentaris
B) Nòmades
 • 13. Sedentaris, vol dir que les persones viatjaven molt
A) Fals
B) Veritable
 • 14. El Neolític els habitants eren
A) Sedentaris
B) Nòmades
 • 15. Durant l'Edat dels Metalls es construïen:
A) Cases de ciment
B) Monuments megalítics
C) Estàtues de màrmol
 • 16. Un dolmen és:
A) Una escultura megalítica
B) Un invent del Paleolític
C) Un tipus de menjar
 • 17. L'escriptura va aparèixer...
A) Cap al 1000 a.C.
B) Cap el 30.000 a.C.
C) Cap el 3500 a.C.
 • 18. Amb l'aparició dels primers éssers humans comença el Paleolític
A) Veritable
B) Fals
 • 19. Nòmades vol dir que no vivien en un mateix lloc.
A) Veritable
B) Fals
 • 20. Al Paleolític eren caçadors i recol·lectors
A) Veritable
B) Fals
 • 21. Al Neolític van aparèixer els primers poblats
A) Veritable
B) Fals
 • 22. El comerç va aparèixer a
A) L'Edat dels Metalls
B) Al Neolític
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.