TECNOLOGIA 3r ESO 3a Av
 • 1. El servei que assigna una ip automàtica és el
A) TCP
B) DNS
C) DHCP
D) Màscara
 • 2. A una xarxa local, la ip del router és
A) DNS
B) La màscara de subxarxa
C) la porta d'enllaç
D) La ip dels ordinadors
 • 3. Les màquines que relacionen noms amb ip's són:
A) TCP
B) DHCP
C) FTP
D) DNS
 • 4. El protocol de tranferència de fitxers és:
A) DNS
B) FTP
C) IP
D) DHCP
 • 5. Les xarxes d'àmbit mundial s'anomenen
A) MAN
B) WAN
C) LAN
D) WWW
 • 6. Les xarxes d'àmbit local s'anomenen
A) WWW
B) MAN
C) WAN
D) LAN
 • 7. Al conjunt d'equips controlats per un ordinador (Servidor), s'anomena
A) Protocol
B) WAN
C) Domini
D) LAN
 • 8. Les sigles www són l'acrònim de
A) Web Wide World
B) Wide Web World
C) Wide World Web
D) World Wide Web
 • 9. El rang d'IPs utilitzat a les xarxes locals és
A) 198.162.X.X
B) 192.168.X.X
C) 162.198.X.X
D) 168.192.X.X
 • 10. Les IP's a una LAN són
A) Diferents per cada ordinador
B) Són iguals per a cada ordinador (la del router)
C) Dóna igual, poden ser qualsevol
D) No tenen IP
 • 11. A quina dècada surten els primers telèfons mòbils?
A) 90
B) 80
C) 60
D) 50
 • 12. Quina companyia va ser la pionera en la comercialització dels mòvils?
A) Motorola
B) Sony
C) Nokia
D) Samsung
 • 13. er què es caracteritza la 1a generació de mòbils
A) La llarga durada de les bateries
B) Tecnologia digital
C) Tecnologia analògica
D) Per la disminució de la grandària dels aparells
 • 14. De quina generació pertanyen la majoria dels telèfons mòbils avui dia?
A) 4G
B) 3G
C) 1G
D) 2G
 • 15. L'espectre electromagnètic estan les ones ordenades segons:
A) Només longitut d'ona
B) Freqüència i longitut d'ona
C) Cap de les anteriors
D) Només freqüència
 • 16. El nombre d'oscil·lacions per unitat de temps és:
A) Freqüència
B) Periode
C) Longitut d'ona
D) Cap de les anteriors
 • 17. L'assetjament a menors per tal d'obtenir fotografies d'ells o elles nus es:
A) Grooming
B) Bullyng
C) Cap de les anteriors
D) Ciberbullyng
 • 18. Ciberbulling és
A) L'assetjament de companys
B) Cap de les anteriors
C) L'assetjament a menors per tal d'obtenir fotografies d'ells o elles nus es:
D) L'assetjament de companys mitjançant la xarxa
 • 19. L'ordre <tr> serveix per
A) Obrir una columna a una taula
B) Obrir una fila a una taula
C) Tancar una fila a una taula
D) Tancar una columna a una taula
 • 20. L'ordre <hr> serveix per
A) Afegir un espai en blanc
B) Afegir una línia divisòria
C) Afegir un marge
D) Cap de les anteriors
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.