4rtp_CAT escriu s-ss(1)
vibra
Llegeix aquesta paraula i fitxa'tcom sona la 's' tocant la gola.
S
?
E
?
No vibra
R
?
P
?
r
?
o
?
s
?
a
?
vibra
Llegeix aquesta paraula i fitxa'tcom sona la 's' tocant la gola.
No vibra
Apunta-les a la 
llibreta
Fixa't que totes 
les paraules tenen el so
's' com casa...
la lletra que 
escrivim pot ser
una 's' o una 'z'
quin
de
ro
de
ebra
a
embre
ert
e
pin
cami
bri
ell
oo
ero
a
a
Aquest paisatje és un 
sol
?
sorra
?
desert
?
cel
?
Hi ha paraules com
SOL on la 's'
Hi ha paraules
com CASA
la 's' 
no vibra
?
vibra
?
Vibren
?
colzeonzezonamedusabrisamúsica
NO Vibren
?
pissarrasabataocellbalança
Marca les paraules que vibren com CASA
d
e
a
b
c
j
g
f
h
i
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.