5è Cat T6 Sufixos
Lèxic: Els sufixos.

OrtografiaQuan /quant,                     per què/perquè i tant/tan
GramàticaEl verb: nombre i persona
                    Les formes no personals del verb  
Català 5è
Tema 6                                                                                         
1.-
2.-
Gelat
Flor
Blau
Casa
Mòbil
Cent
Alt
Home
Forma paraules noves amb aquestos sufixos
Els               són                   que s'afigen
d'una              i formen una paraula                .
SUFIXOS
?
paraula
?
partícules
?
nova
?
darrere
?
-er
-itat
-eta
-ós
-isteria
-ena
-ot
-íssim
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.