6è Cat T9 i /hi o / ho
 • 1. El foc s’ha descontrolat ______ ha cremat el bosc.
A) hi
B) i
 • 2. No vull que ______ vagis, a la cuina.
A) i
B) hi
 • 3. La Joana ______ jo anirem al mercat.
A) i
B) hi
 • 4. El tren es va espatllar ______ per això vam arribar tard.
A) i
B) hi
 • 5. Què ______ fas, al llit, encara?
A) i
B) hi
 • 6. A la revista escolar ______ ha moltes notícies bones.
A) hi
B) i
 • 7. ______ aniré a les cinc, després faré una passejada.
A) hi
B) i
 • 8. Jo tinc un gos _______un gat
A) i
B) hi
 • 9. Al sòl del fons del mar ______ ha sal
A) hi
B) i
 • 10. Al meu hort _______ha un gat
A) hi
B) i
 • 11. En Pau _______jo hem fet un cuc
A) i
B) hi
 • 12. Jo no _______anirè.
A) hi
B) i
 • 13. Nosaltres anirem a les cinc ______mitja.
A) hi
B) i
 • 14. Demà tu______jo serem rics.
A) i
B) hi
 • 15. Era un gran corredor______ havia guanyat la cursa.
A) hi
B) i
 • 16. No sap si ha de tornar el llibre avui ______ dimecres.
A) o
B) ho
 • 17. M’heu de dir si això ______ voleu per regalar o no.
A) ho
B) o
 • 18. Qui ho farà més bé, aquest ______ aquell altre?
A) ho
B) o
 • 19. ______ sento moltíssim!
A) ho
B) o
 • 20. Les instruccions no diuen si va amb piles ______ amb corrent.
A) o
B) ho
 • 21. No ______ entendré mai, això que fas!
A) o
B) ho
 • 22. Si et troba a faltar ja t'______ farà saber.
A) o
B) ho
 • 23. Corre, ______ no arribarem a temps.
A) ho
B) o
 • 24. No ______ puc evitar.
A) o
B) ho
 • 25. ______ ha dit molt clarament.
A) ho
B) o
 • 26. _______ ha estat bé, o ha estat malament.
A) o
B) ho
 • 27. És un bon espectacle.M'agradaria veure-______
A) ho
B) o
 • 28. ______ deia de veritat.
A) o
B) ho
 • 29. Aguanta la porta ______ donarà un cop.
A) ho
B) o
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.