S SONORA
 • 1. PIN_ELL
A) C
B) S
C) Z
 • 2. _EBRA
A) C
B) Z
C) S
 • 3. PAÏ_OS
A) SS
B) Z
C) S
 • 4. BEN_INA
A) S
B) C
C) Z
 • 5. BRU_A
A) SS
B) Z
C) S
 • 6. AMA_ONA
A) Ç
B) Z
C) S
 • 7. COL_E
A) C
B) S
C) Z
 • 8. PO_AR
A) S
B) Z
C) SS
 • 9. XIMPAN_É
A) C
B) S
C) Z
 • 10. AL_INA
A) S
B) Z
C) C
 • 11. TI_ORES
A) SS
B) Ç
C) S
 • 12. TRAPE_I
A) S
B) C
C) Z
 • 13. SET_E
A) C
B) Z
C) S
 • 14. QUIN_E
A) Z
B) S
C) C
 • 15. PAI_ATGE
A) Z
B) SS
C) S
 • 16. DE_EMBRE
A) C
B) S
C) SS
 • 17. RO_ER
A) C
B) S
C) SS
 • 18. SEN_ILL
A) S
B) C
C) Z
 • 19. _OOLÒGIC
A) Z
B) S
C) Ç
 • 20. ABAN_
A) S
B) SS
C) Ç
 • 21. ESMOR_AR
A) S
B) Z
C) Ç
 • 22. ON_E
A) Z
B) S
C) C
 • 23. CONTRA_ENYA
A) Z
B) SS
C) S
 • 24. _ERO
A) S
B) Z
C) C
 • 25. PRE_Ó
A) S
B) Ç
C) SS
 • 26. Per a representar el so de la S SONORA utilitzem :
A) S i Z
B) S,SS i Z
C) S, SS, C, I Ç
 • 27. Generalment, la S SONORA entre vocals s'escriu amb :
A) S
B) Z
C) SS
 • 28. La S SONORA a principi de paraula , la escribim amb
A) Z
B) Ç
C) S
 • 29. La S SONORA darrere de consonant , la escribim amb
A) S
B) Z
C) C
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.