Classificació dels animals segons la seva alimentació.
herbívors 
?

Classifica segons  què mengen:

 

omnívors
?
carnívors 
?
herbívors 
?

Classifica segons  què mengen:

 

omnívors
?
carnívors 
?
herbívors 
?

Classifica segons  què mengen:

 

omnívors
?
carnívors 
?
herbívors 
?

Classifica segons  què mengen:

 

omnívors
?
carnívors 
?
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.