Factorización
__1. Factorización de 9A. 32
__2. Factorización de 12B. 52
__3. Factorización de 16C. 3·7
__4. Factorización de 18D. 22·32
__5. Factorización de 21E. 22·7
__6. Factorización de 24F. 23·3
__7. Factorización de 25G. 24
__8. Factorización de 28H. 2·32
__9. Factorización de 36I. 22·3
__10. Factorización de 50J. 2·52
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.