03 Relojes digitales
  • 1. El reloj digital marca 07:15 ¿Qué hora es?
A) Las 7 menos cuarto de la tarde
B) Las 7 y cuarto de la mañana
C) Las 7 menos cuarto de la mañana
D) Las 7 y cuarto de la tarde
  • 2. El reloj digital marca 14:15 ¿Qué hora es?
A) Las 2 menos cuarto de la tarde
B) Las 2 y cuarto de la mañana
C) Las 2 y cuarto de la tarde
D) Las 14 y cuarto de la mañana
  • 3. El reloj digital marca 17:25 ¿Qué hora es?
A) Las 5 menos 25 de la tarde
B) Las 5 y 25 de la mañana
C) Las 5 menos 25 de la mañana
D) Las 5 y 25 de la tarde
  • 4. El reloj digital marca 13:45 ¿Qué hora es?
A) Las 2 menos cuarto de la tarde
B) Las 2 y cuarto de la tarde
C) Las 2 menos cuarto de la mañana
D) Las 2 y cuarto de la mañana
  • 5. El reloj digital marca 04:10 ¿Qué hora es?
A) Las 4 menos 10 de la tarde
B) Las 4 y 10 de la tarde
C) Las 4 menos 10 de la madrugada
D) Las 4 y 10 de la madrugada
  • 6. El reloj digital marca 09:25 ¿Qué hora es?
A) Las 9 menos 25 de la mañana
B) Las 9 y 25 de la noche
C) Las 9 menos 25 de la noche
D) Las 9 y 25 de la mañana
  • 7. El reloj digital marca 19:50 ¿Qué hora es?
A) Las 8 menos 10 de la tarde
B) Las 8 menos 50 de la tarde
C) Las 7 y 50 de la tarde
D) Las 7 menos 10 de la tarde
  • 8. El reloj digital marca 18:30 ¿Qué hora es?
A) Las 6 menos media de la tarde
B) Las 6 y media de la mañana
C) Las 7 menos media de la tarde
D) Las 6 y media de la tarde
  • 9. El reloj digital marca 23:00 ¿Qué hora es?
A) Las 23 en punto de la noche
B) Las 11 en punto de la mañana
C) Las 11 y 00 de la noche
D) Las 11 en punto de la noche
  • 10. El reloj digital marca 00:15 ¿Qué hora es?
A) Las 0 horas y cuarto de la mañana
B) Las 12 y cuarto de la noche
C) Las 12 y cuarto de la mañana
D) Las 12 menos cuarto de la noche
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.