Producte de polinomis
 • 1. (x – 1) · (2x – 3)
A) 2x2+3x+4
B) 2x2+5x+3
C) 2x2 – 5x + 3
D) 2x2+3
E) 2x2+4
 • 2. (3x – 2) · (x – 5)
A) 3x2-7
B) 3x2 – 17x + 10
C) 3x2+17x+10
D) 3x2-5x+6
E) 3x3+10
 • 3. (2x + 3) · (3x – 4)
A) 6x2-12
B) 6x2-17x-12
C) 6x2-x-12
D) 6x2-1
E) 6x2 + x – 12
 • 4. (x + 1) · (x2 + x + 1)
A) x3 + 2x2 - 2x + 1
B) x3 + 2x2 + 3x + 1
C) x3 + 2x2 + 2x + 1
D) x3 + x2 + 2x + 1
E) x3 + 2x2 + x + 1
 • 5. (2x – 1) · (2x2 – 3x + 2)
A) 4x3 – 8x2 + x – 2
B) 4x3 – 8x2 + 7x – 2
C) 4x3 – 8x2 + 7x – 1
D) 4x3 – 8x2 - 7x + 2
E) 4x3 – x2 + 7x – 2
 • 6. (3x + 2) · (x3 – 2x2 + 5x + 1)
A) 3x4 – 4x3 + 11x2 - 13x + 2
B) 3x4 – 4x3 + x2 + 13x + 2
C) 3x4 – 4x3 + x2 + 3x + 2
D) 3x4 – 4x3 + 11x2 + 13x + 2
E) 3x4 – 4x3 + 11x2 + 3x + 2
 • 7. (x2 – 2x – 3) · (2x3 – 5x2 – 4x + 3)
A) 2x5 – 9x4 + 26x2 + 6x – 6
B) 2x5 – 9x4 + 26x2 + 6x – 9
C) 2x5 – 9x4 + 16x2 + 6x – 9
D) 2x5 – 9x4 + 16x2 + 6x -6
E) 2x5 – 9x4 + x2 + 6x – 9
 • 8. (x2 + 1) · (x – 2)
A) x3-1
B) x3+4x-2
C) x3-2
D) x3-x2+3x-3
E) x3 – 2x2 + x – 2
 • 9. (2x2 – 1) · (x2 + 3)
A) 2x4 - 5x2 – 3
B) 3x2+x-1
C) 2x4+2
D) 2x4 + 5x2 – 3
E) 2x4-4
 • 10. (2x – 3) · (3x3 – 2x + 2)
A) 6x4 – 9x3 – 4x2 + 10x +6
B) 6x4 – 9x3 – 2x2 + 10x – 6
C) 6x4 – 9x3 – 4x2 + 10x – 6
D) 6x4 – 9x3 – 4x2 + 7x – 6
E) 6x4 – 9x3 – 4x2 + x – 6
 • 11. (x2 + 2) · (x3 – 3x + 1)
A) x5 – x3 - x2 – 6x + 2
B) x5 – x3 + x2 – 6x + 2
C) x5 – x3 + x2 + 2
D) x5 – x3 – 6x + 2
E) x5 – x3 + x2 – x + 2
 • 12. (x2 + 3) · (x2 – 1)
A) 4x-3
B) x4-2
C) x4-3
D) x4 + 2x2 – 3
E) x4+2
 • 13. (x + 1) · (x2 + 4)
A) x3 + x2 + 4x + 4
B) x3+5
C) x3 + x2 - 4x + 4
D) 3x+4
E) x3+4
 • 14. (x3 + 1) · (x2 + 5)
A) x5 + 5x3 + x2 + 5
B) x5 + 5x3 - x2 + 5
C) 5x+5
D) x5+6
E) x5+5
 • 15. (x2 – 2) · (x + 7)
A) 3x-14
B) x3 + 7x2 – 2x – 14
C) x3+5
D) x3-14
E) x3-5
 • 16. (x3 – 3x + 5) · (2x – 1)
A) 2x4 – x3 – 6x2 - 13x – 5
B) 2x4 – x3 – 6x2 + 13x – 5
C) 2x4 – x3 – 6x2 + 13x + 5
D) 2x4 – x3 – 6x2 + x – 5
E) 2x4 – x3 – 4x2 + 13x – 5
 • 17. (x4− 2x2 + 2) · (x2− 2x + 3)
A) x6 −2x5 + x4 + 4x3 − 4x2 − 4x + 6
B) x6 −2x5 + x4 + 4x3 − x2 − 4x + 6
C) x6 −2x5 + x4 + 4x3 + 4x2 − 4x + 6
D) x6 −2x5 + x4 + 4x3 + x2 − 4x + 6
E) x6 −2x5 + x4 + 4x3 − 4x + 6
 • 18. (3x2 − 5x) · (2x3 + 4x2 − x + 2)
A) 6x5 + 2x4 − 23x3 + 11x2 − x
B) 6x5 + 2x4 − 23x3 + x2 -10x
C) 6x5 + 2x4 − 23x3 + 11x2 + 10x
D) 6x5 + 2x4 − 23x3 + 11x2 − 10
E) 6x5 + 2x4 − 23x3 + 11x2 − 10x
 • 19. (2x2− 5x + 6) · (3x4− 5 x3− 6 x2 + 4x − 3)
A) 6x6 − 25x5 + 31x4 + 8x3 − 62x2 - 9x − 18
B) 6x6 − 25x5 + 31x4 + 8x3 − 62x2 + 39x − 18
C) 6x6 − 25x5 + 31x4 + 8x3 − 62x2 + 9x − 18
D) 6x6 − 25x5 + 31x4 + 8x3 − 62x2 - 39x − 18
E) 6x6 − 25x5 + 31x4 + 8x3 − 62x2 + 3x − 18
 • 20. (3x + 7)·(x2+x – 2)
A) 3x3+x2 +x –14
B) 3x3+x2 +x –14
C) 3x3+10x2 +x –14
D) 3x3+x2 +x –5
E) 3x3+10x2 +x –5
 • 21. (2x4 – 3x2 + 6x -2)·(x – 3)
A) 2x5 -6x4 – 3x3 + 16x2 – 24x + 6
B) 2x5 -6x4 – 3x3 + 15x2 – 2x + 6
C) 2x5 -6x4 – 2x3 + 15x2 – 15x + 6
D) 2x5 -6x4 – 3x3 + 16x2 – 20x + 6
E) 2x5 -6x4 – 3x3 + 15x2 – 20x + 6
 • 22. (3x2 + 5x + 2)·(x – 2)
A) 3x3 – x2 – 8x – 4
B) 3x3 – x2 – 8x
C) 3x3 – 2x2 – 8x
D) 3x3 – 2x2 – 8x – 4
E) 3x3 + 2x2 – 8x – 4
 • 23. (3x3 + 1)·(2x2 – 3x + 5)
A) 6x5 – 9x4 + 15x3 + 5x2 – x + 5
B) 6x5 – 9x4 + 15x3 + 2x2 – 3x + 6
C) 6x5 – 9x4 + 15x3 + 5x2 – 3x + 6
D) 6x5 – 9x4 + 15x3 + 2x2 – 3x + 5
E) 6x5 – 9x4 + 15x3 + 5x2 – 3x + 5
 • 24. (x2 – 5x) · (x3 + 2x)
A) x5 - 3x3 - x2 + 4
B) x5 – 5x4 + 2x3 - 10x2
C) x5 - 10x2 + 5x -1
D) x5 – 5x4 - 2x3 + 10x2
E) x5 + 2x3 – 5x4
 • 25. (x3 – 2x + 3) · (x2 + 4x – 1)
A) x5 + 4x4 – 3x3 – 5x2 + 4x – 2
B) x5 + 4x4 – 3x3 – 5x2 + 14x – 2
C) x5 + 4x4 – 3x3 – x2 + 4x – 3
D) x5 + 4x4 – 3x3 – x2 + 14x – 3
E) x5 + 4x4 – 3x3 – 5x2 + 14x – 3
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.