Examen funcions
 • 1. De quina manera s'anomena també a l'eix x?
 • 2. De quina manera s'anomena l'eix de les y?
 • 3. Com es diu el punt que té per coordenades (0,0)?
 • 4. Quina és l'abscissa del punt A(-2,3)?
 • 5. Quina és l'ordenada del punt B(-2,6)?
 • 6. Quant val l'ordenada x el punt A(2,-4)?
 • 7. Quant val la coordenada y del punt B(-7,-5)?
 • 8. Per quants eixos està format un sistema de coordenades cartesianes?
 • 9. L'eix d'abscisses és l'eix vertical o l'horitzontal?
 • 10. L'eix d'ordenades és l'eix vertical o l'horitzontal?
 • 11. Un punt quantes coordenades té?
 • 12. Com s'anomena el punt on coincideixen els dos eixos de coordenades?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.