FRACCIONS_PROBLEMES_01
bolígrafs
bolígrafs
bolígrafs
bolígrafs
fan natació
no fan natació
24
5
=
+
euros
No l'han passada
noies
nois
quilos
60
25
de litre
64
5
=
+
14
3
=
+
3
7
=
+
22
5
=
+
23
3
=
+
34
7
=
+
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.