Posició relativa recta pla
Estudieu la posició relativa del pla i  la recta. Calculeu el punt de tall si hi ha.
La recta és perpendicular al pla
El pla conté a la recta
La recta és paral·lela al pla
La recta talla al pla
Estudieu la posició relativa del pla i  la recta. Calculeu el punt de tall si hi ha.
La recta és perpendicular al pla
El pla conté a la recta
La recta és paral·lela al pla
La recta talla al pla
Estudieu la posició relativa del pla i  la recta. Calculeu el punt de tall si hi ha.
La recta és perpendicular al pla
El pla conté a la recta
La recta és paral·lela al pla
La recta talla al pla en el punt
(
,
,
)
Estudieu la posició relativa del pla i  la recta. Calculeu el punt de tall si hi ha.
La recta és perpendicular al pla
El pla conté a la recta
La recta és paral·lela al pla
La recta talla al pla
Estudieu la posició relativa del pla i  la recta. Calculeu el punt de tall si hi ha.
La recta és perpendicular al pla
El pla conté a la recta
La recta és paral·lela al pla
La recta talla al pla
La recta talla al pla si n
Estudieu la posició relativa del pla i  la recta segons el valor 
del paràmetre n.
La recta és perpendicular al pla
El pla conté a la recta si n=
La recta és paral·lela al pla
en
(
,
,
)
Estudieu la posició relativa del pla i  la recta segons el valor del paràmetre p. Calculeu el punt de tall si p=2
La recta és paral·lela al pla si p=
El pla conté a la recta
La recta talla al pla si p
Si p=2 el punt de tall és
(
,
,
)
Estudieu la posició relativa del pla i  la recta segons el valor del paràmetre q. Calculeu el punt de tall si hi ha.
El pla conté a la recta si q=
La recta és paral·lela al pla.
La recta talla al pla si q
El punt de tall és
(
,
,
)
Estudieu la posició relativa del pla i  la recta segons el valor del paràmetre a. Calculeu el punt de tall si a= -2
La recta és paral·lela al pla si a=
El pla conté a la recta
La recta talla al pla si a
Si a=-2 el punt de tall és
(
,
,
)
Estudieu la posició relativa del pla i  la recta segons el valor del paràmetre k. Calculeu el punt de tall si hi ha.
El pla conté a la recta si k=
La recta és paral·lela al pla.
La recta talla al pla si k
El punt de tall és
(
,
,
)
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.