Tema 3 Identitats Notables (Ompli els buits)
(a-b)2=a2-2ab+b2Quadrat de la diferècia
(a+b)2=a2+2ab+b2 Quadrat de la suma
(a+b)(a-b)=a2-b2 Suma per diferència
TROBA EL TERME QUE FALTA
IDENTITATS NOTABLES
(2x+10y) = 4x 
(4x+10)2=16x2
100y
+100
(3x+5)2=9x2
+25
(6x-5)2=36x
-
?
+25
(10x+5)2=100x2
+25
(2x-8)2=4x
2
?
-
?
+64
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.