Classificació de paraules pel lloc on ... (dif i hiat) 02/6è.
 • 1. La paraula rei és ...
 • 2. La paraula proa és ...
 • 3. La paraula canelobre és ...
 • 4. La paraula canonada és ...
 • 5. La paraula dita és ...
 • 6. La paraula displicència és ...
 • 7. La paraula disfressa és ...
 • 8. La paraula embolcall és ...
 • 9. La paraula elegància és ...
 • 10. La paraula engrossir és ...
 • 11. La paraula ermita és ...
 • 12. La paraula ferradura és ...
 • 13. La paraula fèria és ...
 • 14. La paraula gastronòmicament és ...
 • 15. La paraula gloriós és ...
 • 16. La paraula feina és ...
 • 17. La paraula fotografia és ...
 • 18. La paraula àrea és ...
 • 19. La paraula posterioritat és ...
 • 20. La paraula ultimàtum és ...
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.