Prova eficàcia lectora - Febrer - Català 6è
 • 1. A més d'hàbil, de quina altra manera podríem qualificar el jutge de la història?
A) Intel·ligent
B) Tots tres adjectius es poden aplicar al jutge
C) Viu
D) Astut
 • 2. Què volia Bauakas? Quina era la seva intenció?
A) Viatjar i conèixer el món
B) Fer de marxant
C) Conèixer millor el seu país
D) Descobrir la veritat respecte d'un jutge
 • 3. El captaire demana al rei una almoïna i...
A) Que el porti fins a la plaça Major
B) Que li doni més diners
C) Que el faci el seu criat
D) Que li doni el seu cavall
 • 4. Per què es barallen Bauakas i el captaire?
A) Perquè el captaire es vol quedar el cavall de Bauakas
B) Perquè Bauakas no vol portar el captaire
C) Perquè el captaire es mostra desagraït
D) Perquè el captaire vol que Bauakas li doni més diners
 • 5. Què diu la gent als dos protagonistes quan veuen que es barallen?
A) Que vagin a la policia
B) Que vagin a veure el jutge
C) Donen la raó a Bauakas
D) Donen la raó al captaire
 • 6. El primer cas que escolta el jutge és:
A) El d'un pagès i un olier
B) El d'un pagès i un lletrat
C) El de Bauakas i el captaire
D) El d'un olier i un carnisser
 • 7. Quin és el motiu del primer judici?
A) Una discussió per un deute
B) Una disputa per una dona
C) Una baralla per un cavall
D) Una brega per diners
 • 8. Per què van coberts de sang i oli els protagonistes del segon judici?
A) Perquè no tenien aigua per rentar-se
B) Perquè eren molt bruts
C) Perquè s'han barallat
D) Per motiu de les seves feines
 • 9. Quin problema tenen l'olier i el carnisser?
A) Volen el mateix cavall
B) Volen la mateixa dona
C) No els agrada la seva feina
D) Tenen una disputa per diners
 • 10. Quin càstig reben els culpables dels judicis?
A) Cinquanta cops de fuet
B) Són obligats a fer treballs forçats
C) Els envien a la forca
D) Són enviats a la presó
 • 11. Com sap el jutge que els diners són del carnisser?
A) Perquè són bruts de sang
B) Perquè dins el tassó no hi ha oli
C) Perquè són bruts d'oli
D) Perquè dins el tassó hi ha sang
 • 12. La dona no és la muller del pagès...
A) Perquè no va vestida de pagesa
B) Perquè el pagès ha dit una mentida
C) Perquè sap rentar i omplir un tinter
D) Perquè no sap fer les feines del camp
 • 13. Per quin motiu el jutge fa que Bauakas i el captaire vagin a l'estable?
A) Per veure si tot dos trien el mateix cavall
B) Per veure si reconeixien el seu cavall
C) Per veure quina reacció té el cavall davant ells dos
D) Perquè triïn un cavall
 • 14. Quina recompensa demana el jutge a Bauakas?
A) Vol ser el seu conseller personal
B) Li demana el cavall
C) No vol cap recompensa
D) Vol diners
 • 15. Creus que, al final, Bauakas queda satisfet?
A) Sí, perquè no ha de pagar el judici
B) Sí, perquè castiguen al captaire
C) Sí, perquè li tornen el cavall
D) Sí, perquè el jutge resulta ser hàbil i astut
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.