Equacions n1
__1. -2+x=-8A. x=8
__2. -2+x=-9B. x=1
__3. -5+x=-1C. x=0
__4. -5+x=3D. x=9
__5. -6+x=7E. x=13
__6. -8+x=0F. x=-6
__7. -12+x=-3G. x=8
__8. 2+x=-3H. x=4
__9. 2+x=3I. x=-7
__10. 5+x=5J. x=-5
__11. -2-x=-7A. x=-4
__12. -2-x=6B. x=-8
__13. -3-x=7C. x=8
__14. -5+x=-5D. x=-10
__15. -5-x=-9E. x=5
__16. -x+3=6F. x=-7
__17. -x-3=6G. x=-3
__18. 2-x=-6H. x=-9
__19. 2-x=6I. x=0
__20. 3-x=10J. x=4
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.