AA E2 T10.1 Unitats de volum
No posar zeros a la dreta de la coma (,)
No posar zeros a la dreta de la coma (,)
No posar zeros a la dreta de la coma (,)
No posar zeros a la dreta de la coma (,)
No posar zeros a la dreta de la coma (,)
dreta
esquerra
No posar zeros a la dreta de la coma (,)
dreta
esquerra
No posar zeros a la dreta de la coma (,)
dreta
esquerra
No posar zeros a la dreta de la coma (,)
dreta
esquerra
No posar zeros a la dreta de la coma (,)
dreta
esquerra
No posar zeros a la dreta de la coma (,)
dreta
esquerra
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.