P03_PROBLEMES_BASICS_02
Sobrarà
Tocaran
bolígrafs per cada amic
bolígraf
Entre les dues tenen
Entre els dos tenen
En dues hores rajaran
litres
En acabar el llibre, trigaré
dies 
En un minut rajaran
litres
A cada una li tocaran
Les dues revistes valdran
364 dies són
setmanes
El treballador cobrarà
per hora
El cotxe trigarà
La velocitat mitjana ha estat de 
km/h
Entre les dues caixes hi ha
kg de pomes
Amb bicicleta venen
alumnes
La sèrie l'han vist
alumnes
En total haurà fet
km
Entre les dues tenen
anys
Les llaunes li costaran
Li han de tornar 
Li han de tornar
cèntims
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.