Vectors a l'espai
Calculeu un vector unitari i perpendicular als vectors
(
,
i
,
)
Calculeu el valor de r per a que els vectos:
1.- Siguen paral·lels
3.- 
2.- Siguen perpendiculars
||a||=33
i
=
=
=
Calculeu el valor de p per a que els vectors siguen LD
p =
Calculeu 
Calculeu 
=
=
(
(
,
,
,
,
)
)
Calculeu l'àrea del paral·lelogram que formen els vectors
Àrea=
i
u2
Calculeu l'àrea del triangle que determinen els vectors
Àrea=
i
u2
Calculeu el volum del paral·lelepiped que determinen
Volum=
u3
Donats els vectors
Calculeu:
||a||=
||b||=
a · b =
i
Donats els vectors 
Calculeu x, y i z per a que 
x=
y=
z=
Donats els vectors 
Calculeu els valors de h i r  (r>0) per a que 
1.- Els vectors siguen perpendiculars
2.- ||v||=29
h=
i
r=
Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.