Ordenació de nombres enters
Ordena els següents nombres de més petit a més gran:
-1, +1, +10, 0, -2
<    <    <    <
-3, +4, +2, 0, -1
Ordena els següents nombres de més gran a més petit:
>    >    >    >
-3, +4, +9, -7, -2
Ordena els següents nombres de més gran a més petit:
>    >    >    >
Ordena els següents nombres de més petit a més gran:
-17, +1, +14, +10, -12
<    <    <     <
Escriu el nombre que falta:
-2<    < 0
Escriu el nombre que falta:
-1<    <+1
Escriu el nombre que falta:
-6>    >-8 
Escriu els nombres que falten:
-2<    < 0 <    <+2
Escriu els nombres que falten:
+2>    > 0 >    >-2
-4, +8, +5, 0, -2
Ordena els següents nombres de més gran a més petit:
>    >    >    >
Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.