Arrels quadrades
  • 1. L'arrel val...
A) No existeix
B) -4
C) -4 i +4
D) +4
  • 2. L'arrel val...
A) No existeix
B) -5 i +5
C) -5
D) +5
  • 3. L'arrel val...
A) No existeix
B) +6
C) -6
D) -6 i +6
  • 4. L'arrel val...
A) +1
B) -1
C) -1 i +1
D) No existeix
  • 5. L'arrel val...
A) -3
B) +3
C) No existeix
D) -3 i +3
  • 6. L'arrel val...
A) No existeix
B) -5
C) +5
D) +5 i -5
  • 7. L'arrel val...
A) +7 i -7
B) -7
C) No existeix
D) +7
  • 8. L'arrel val...
A) No existeix
B) -4
C) +4
D) +4 i -4
  • 9. L'arrel val...
A) +8
B) +8 i -8
C) No existeix
D) -8
  • 10. L'arrel val...
A) +9 i -9
B) No existeix
C) -9
D) +9
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.