AA E1T03- 1.1 Relació de divisibilitat
       (3,4,12)formen una terna
3
4
12 és múltiple de 3 i 4
3 i 4 són divisors de 12
màquina de multiplicarrrr...
12
!
a
m
i   p
s   e
t   r
a    i
t    ll
s   0
     s
     e
       s.
3 x 2 = 6
3 és divisor de 6
6 és múltiple de 3
6 és múltiple de 2
2 és divisor de 6
3 és múltiple de 2
2 és multiple de 3
2 és múltiple de 6
2 és divisor de 3
 4 és múltiple de 12
 3 és múltiple de 4
 12 és múltiple de 4
 12 és divisor de 4
4 x 3 = 12
2x2=4
2 és múltiple de 4
4 és divisor de 2

2 és divisor de 4
4 divideix al 2
4 és divisor de 5
4 és divisor de 20
20 és divisor de  4
20 és divisor de 5
4 x 5 = 20
Tot és cert
 Tot és fals
3 x 1 = 3
3 és divisor de 3
3 és múltiple de 3
1 és múltiple d'1
1 és divisor d'1
escriu S o N
Divisors de 30
20
10
3
30
15
Múltiples de 6
5
12
1
2
escriu S / N
333
3
4
6
5
12
1
2
3
4
6
Divisors de 6
1
2
3
4
Divisors
 comuns
de 4 i 5 ?
5
20
1
2
3
4
5
10
8
Múltiples
comuns 
de 4 i 5

Divisor comú de 2,3,4
1
2
3
4
12
24
8
6
Ara que ja no tenim por observa  la següent
diapositiva....


           ...Podrás veure el garbell d'Eratòstenes
i reconèixer els nombres primers menors de 100
Has aprovat??
SI
NO
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.