Ordena alfabèticament 01/6è.
 • 1. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, maça - costerut - inhabitable - forfollons - copista , la primera serà ...
 • 2. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, macabre - moix - palmito - rèflex - pseudònim , la primera serà ...
 • 3. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, substitut - tisora - sarsa - saó - tisana , la primera serà ...
 • 4. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, mocadorà - sushi - jeroglífic - lent - palop , la primera serà ...
 • 5. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, furor - hemeroteca - separatista - fundació - llimar , la primera serà ...
 • 6. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, llima - llibre - mutualista - suburbà - pòinter , la primera serà ...
 • 7. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, plutoni - ploró - pellam - rellegir - quartilla , la primera serà ...
 • 8. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, copilot - creatiu - cordial - desembre - criteri , la primera serà ...
 • 9. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, canyar - barrufet - bestiola - baladre - berlina , la primera serà ...
 • 10. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, carabiner - canyella - circulatori - carxofera - cautxú , la primera serà ...
 • 11. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, astronauta - astrofísic - astrònom - astròleg - astronau , la primera serà ..
 • 12. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, borrumballa - borinot - borratxo - bossa - boscam , la primera serà ..
 • 13. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, cas - cartutx - carxot - cartoixa - cartutxera , la primera serà ..
 • 14. Si ordene alfabèticament aquest grup de paraules, colonial - colomer - complicitat - complementari - concòrrer , la primera serà ..
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.