COMUNICACIÓ
 • 1. Tria la que està ben escrita
A) aixó
B) això
C) aixo
 • 2. Tria la que està ben escrita
A) cantaré
B) cantarè
C) cantare
 • 3. Tria la que està ben escrita
A) cafè
B) cafe
C) café
 • 4. Tria la que està ben escrita
A) pages
B) pagès
C) pàges
 • 5. Tria la que està ben escrita
A) tambe
B) també
C) tambè
 • 6. Tria la que està ben escrita
A) màquina
B) maquina
C) máquina
 • 7. Tria la que està ben escrita
A) dolcìssima
B) dolcíssima
C) dolcissima
 • 8. Tria la que està ben escrita
A) càmara
B) camara
C) cámara
 • 9. Tria la que està ben escrita
A) el mòn verd
B) el mon verd
C) el món verd
 • 10. Tria la que està ben escrita
A) sofà
B) sófa
C) sofa
 • 11. Tria la que està ben escrita
A) vòliem
B) volíem
C) voliem
 • 12. Tria la que està ben escrita
A) vàrem
B) varem
C) várem
 • 13. Tria la que està ben escrita
A) simpátiques
B) simpàtiques
C) simpatiques
 • 14. Tria la que està ben escrita
A) numeros
B) numéros
C) números
 • 15. Tria la que està ben escrita
A) diposít
B) dipòsit
C) diposit
 • 16. Tria la que està ben escrita
A) Mària
B) Maria
C) Maria
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.