COMUNICACIÓ
 • 1. Tria la que està ben escrita
A) això
B) aixo
C) aixó
 • 2. Tria la que està ben escrita
A) cantare
B) cantaré
C) cantarè
 • 3. Tria la que està ben escrita
A) café
B) cafe
C) cafè
 • 4. Tria la que està ben escrita
A) pages
B) pagès
C) pàges
 • 5. Tria la que està ben escrita
A) tambe
B) també
C) tambè
 • 6. Tria la que està ben escrita
A) maquina
B) màquina
C) máquina
 • 7. Tria la que està ben escrita
A) dolcìssima
B) dolcissima
C) dolcíssima
 • 8. Tria la que està ben escrita
A) camara
B) càmara
C) cámara
 • 9. Tria la que està ben escrita
A) el mòn verd
B) el mon verd
C) el món verd
 • 10. Tria la que està ben escrita
A) sófa
B) sofa
C) sofà
 • 11. Tria la que està ben escrita
A) voliem
B) volíem
C) vòliem
 • 12. Tria la que està ben escrita
A) vàrem
B) várem
C) varem
 • 13. Tria la que està ben escrita
A) simpátiques
B) simpàtiques
C) simpatiques
 • 14. Tria la que està ben escrita
A) numeros
B) números
C) numéros
 • 15. Tria la que està ben escrita
A) dipòsit
B) diposit
C) diposít
 • 16. Tria la que està ben escrita
A) Maria
B) Maria
C) Mària
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.