Mates 5è T8 Els angles
MATEMÀTIQUES
Adaptació deSalvador Martínez Sánchez
RECTES I ANGLES

1. Afegiu les paraules al seu lloc.
semirecta
?
segment
?
recta
?
perpendicular
?
paral·leles
?
secants
?
2- Què és un angle?
rectes
?
Un angle és
que es tallen en un punt anomenat
VÈRTEX
?
l'espai
?
Col·loca els noms al lloc corresponent.
COSTAT (a)
?
COSTAT (b)
?
comprès entre dues
ANGLE
?
vèrtex
?
.
3- Quina unitat utilitzem per mesurar els angles?
4- Quin instrument s'utilitza per mesurar els angles?
de
Utilitzem el
S'utiliza el
dividir
una
circumferència
?
transportador d'angles o
semicercle graduat
?
grau
?
que és 
en
360
?
l'angle
parts.
resultant
5- Observa
  aquest vídeo:
6- Ordena els passos per mesurar un angle.
1r-
2n-
3r-
Fem coincidir un dels costats de l'angle amb el 0º 
a la base del transportador.
?
Es llegeix al transportador la mesura per la que
passa l'altre costat de l'angle.
?
Se situa el transportador fent coincidir el centre de
la seva base al vèrtex de l'angle.
?
7- Observa com es dibuixa un angle de 70º.
3º-
4º-
1º-
2º-
7- Ordena els passos per construir un angle de 70º:
Unim, amb un regle, el vèrtex amb la marca que hem 
fet.
?
Busquem l'obertura de 70º amb el transportador i fem
una marca.
?
Col·loquem el transportador formant un angle recte amb el vèrtex i la línia horitzontal.
?
Fem una recta i marquem el punt del vèrtex.
?
8- Quant mesura cada angle?
9- Nomena aquest parell d'angles
Adjacents
?
A=
B=
C=
Consecutius
?
º
º
º
D=
E=
F=
º
º
º
10- Com es classifiquen els angles, segons la seva obertura?
Els angles segons la seva obertura, poden ser:


▪ Pla:

Obtús:
Agut:
Recte:
Si l'obertura mesura 180º.
?
L'obertura mesura 90º
?
Si l'obertura mesura entre 90º i 180º.
?
L'obertura és menor de 90º.
?
11- Posa el nom segons el tipus d'angle.
OBTÚS
?
AGUT
?
PLA
?
RECTE
?
COMPLET
12- Completa:
Un angle recte mesura
Un angle complet mesura
º.
Un angle pla mesura
º.
º.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.