Nutricíó_preguntes
 • 1. Els aliments que ens aporten Hidrats de carboni són els
A) constructors
B) energètics i constructors
C) energètics
D) reguladors
 • 2. Els aliments que ens aporten proteïnes són els
A) energètics
B) reguladors i energètics
C) reguladors
D) constructors
 • 3. Els aliments que ens aporten vitamines són els
A) constructors i energètics
B) energètics
C) reguladors
D) constructors
 • 4. Quins aliments ajuden a creixèr i a formar els ossos i els músculs?
A) constructors
B) energètics
C) reguladors
 • 5. Quins aliments ens ajuden a mantenir la temperatura?
A) energètics
B) constructors
C) reguladors
 • 6. Quins aliments ens protegeixen de malalties?
A) energètics
B) constructors
C) reguladors
 • 7. Les fruites són aliments...
A) constructors
B) energètics
C) reguladors
 • 8. L'aigua forma part d'aliments
A) energètics
B) reguladors
C) constructors
 • 9. La fibra i els minerals formen part d'aliments
A) constructors
B) energètics
C) reguladors
 • 10. Els greixos, formen part dels aliments
A) reguladors
B) energètics
C) constructors
 • 11. Quins aliments ajuden a que funcionin els diversos òrgans del cos?
A) constructors
B) reguladors
C) energètics
 • 12. L'oli pertany al grup d'aliments reguladors
A) VERITAT
B) FALS
 • 13. Les verdures formen part dels aliments reguladors
A) VERITAT
B) FALS
 • 14. La xocolata té HIDRATS DE CARBONI
A) FALS
B) VERITAT
 • 15. La llet pertany al grup d'aliments constructors
A) VERITAT
B) FALS
 • 16. La mantega què és ?
A) Hidrat de carboni
B) Greixos
 • 17. Els embotits formen part dels aliments constructors
A) VERITAT
B) FALS
 • 18. Els llegums són aliments ...
A) constructors
B) reguladors
C) energètics
 • 19. Els ous són aliments ...
A) constructors
B) reguladors
C) energètics
 • 20. Les patates enen molts hidrats de carboni
A) VERITAT
B) FALS
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.