AA E2 T06 Equacions 2n grau, Gràfiques , Estadística i
 x2
+
 4X
2
X2=
X1=
= 3
(posau el nº positiu,
sense el +)
(posau el nº negatiu,
amb el - davant)
2x2 + 4X = 6
X2=
X1=
(posau el nº positiu,
sense el +)
(posau el nº negatiu,
amb el - davant)
( x + 2)2 = 169
X2=
X1=
(posau el nº positiu,
sense el +)
(posau el nº negatiu,
amb el - davant)

Calcula dos números ..

que la suma sigui 21 i la diferència dels seus quadrats 63

El número més gran seria...
i l'altre 
m.
m.

El perímetre d'un rectangle

es 68m., i la seva àrea 240m..

Troba LA MESURA dels costats

Si el quadrat d'un nombre li restam el seu triple
obtenim 550.

Esbrina quin nombre es tracta ...
25
21
26
24
D'aquests punts qui pertanyen ala funció
La pendent =
(0,1)
(2,2)
(0,-3)
(1,1)
Pendent
punt ordenada
punt absisa
(
(
,
,
)
)
y=x2+x-1
-1
-2
2
1
0
x
y
y

x
normal i dièsel
agressiu i híbrid
 suau i híbrid
normal i híbrid
En quina,
d'aquestes

quatre formes
de conduir
hi haurà menys
emissions de CO2

Les altures de 10 alumnes

són les següents en centímetres:

179      178      168      170      171      180    152      155      161      160

Determina la mediana

Determina mitjana

Si tiram dues monedes a l'aire ..

calcula la probabilitat que surti al menys una creu 1

En un campament juvenil hi ha 42 joves europeus,

13 americans , 15 africans i 23 asiàtics.

Sen tria el portaveu a .

Quina probabilitat hi ha que sigui americà.


Has acabat!!!! ,
pots  mirar  el resultat,

Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.