4rtp_CAT escriu r -rr (1)
R
ata
Escriu la regla al quadern:
Sona [rr] i vibra
El so [RR] vibra s'ecriu
amb una 
A inici de paraula
ata
osa
amón
iure
epte
us
S'escriu amb una R a
de mot i entre
i
Copia al quadern:
Si la [rr] vibra i està entre
vocals s'escriu -RR-
S'ecriu amb
entre
Quan la [rr] vibra
per escriure amb guix
una some__a
una senyo__a
un ca___o
Avegades la -r a final
de paraula NO sona
sufixos
?
La -r al final no sona a:finals                  de
Noms
?
derivat
?
d'infinitius
?
que tenen algun 
con -ar, -er, -or, -dor
amb r final
verbs
?
menjar
Marca les paraules on
la -r final no sona
corredor
taronger
menjador
fuster
cantar
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.