Prova 1r ESO 28.11.2012
 • 1. Paint és...
A) un editor gràfic
B) un editor de textos
C) un full de càlcul
D) un sistema operatiu
E) totes són correctes
 • 2. Word és...
A) totes són falses
B) un editor gràfic
C) un full de càlcul
D) un editor de textos
E) un sistema operatiu
 • 3. Excel és...
A) un editor de textos
B) totes són correctes
C) un sistema operatiu
D) un full de càlcul
E) un editor gràfic
 • 4. Els ordinadors treballen amb sistema
A) totes són falses
B) hexadecimal
C) binari
D) octal
E) decimal
 • 5. El sistema binari està format per...
A) 0 dígits
B) 1 dígit
C) 10 dígits
D) 2 dígits
E) totes són correctes
 • 6. Una eina per crear un tauler de notes amb la possibilitat de que qualsevol que conegui l'adreça pugui deixar notes, imatges o enllaços sense haver de registrar-se és...
A) totes són falses
B) Wordle
C) Voki
D) Freemind
E) Wallwisher
 • 7. Una eina amb la que es poden crear núvols de paraules de textos, pàgines web i converses que s’han mantingut sobre temes concrets, deixant una imatge amb totes les paraules que hi ha al text selecionat. mostrant com a paraula més gran la que apareix més cops i la més petita la que té menys aparicions és ...
A) Wordle
B) Voki
C) Freemind
D) totes són correctes
E) Wallwisher
 • 8. Un servei en línia gratuït que ens permet crear un avatar personalitzat i animat al que podem afegir veu, per a incloure’l al nostre bloc, pàgina web, perfil social, etc. o enviar-lo per correu electrònic o mitjançant el telèfon mòbil és...
A) Wordle
B) totes són falses
C) Voki
D) Wallwisher
E) Freemind
 • 9. Un text amb Word pot estar alineat ...
A) a la dreta, a l'esquerra, centrat i justificat
B) a dalt, a baix, a la dreta, a l'esquerra
C) a la dreta, a l'esquerra, centrat, a baix
D) totes són correctes
E) a la dreta, a l'esquerra, centrat, a dalt
 • 10. Una eina per fer mapes conceptuals pot ser...
A) Freemind
B) Cmap tools
C) Mind42.com
D) Bubbl.us
E) totes són certes
 • 11. La ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals és
A) la tecnologia
B) totes són correctes
C) l'àlgebra
D) la informàtica
E) el sistema operatiu
 • 12. La part material que pots tocar de l'ordinador és
A) totes són falses
B) el sistema operatiu
C) el software
D) el hardware
E) els cargols
 • 13. El programa que tracta i prevé l'acció dels virus s'anomena
A) Sistema operatiu
B) Antivirus
C) Virus
D) Blocs
E) totes són correctes
 • 14. Si jo vull copiar una imatge d'Internet a un document Word he de fer Copiar des de Internet i desprès ...
A) Enganxar a Word
B) totes són falses
C) enganxar a Internet
D) Copiar a Word
E) Enganxar a Excel
 • 15. Si ens equivoquem quan estem editant un document Word fem
A) Refer
B) Tallar
C) Desfer
D) totes són correctes
E) Enganxar
 • 16. Per afegir una portada fem ..
A) Editar --> Portada
B) Insertar --> Disseny de pàgina
C) Editar --> Disseny de pàgina
D) totes són falses
E) Insertar --> Portada
 • 17. Per afegir un índex fem...
A) Referències --> Taula de texte
B) Insertar --> Index
C) Referències --> Índex
D) Referències --> Taula de contingut
E) totes són correctes
 • 18. Per poder fer l´'index automàtic cal definir els títols com
A) totes són correctes
B) Título 1, título 2, ...
C) Enfasis
D) Cita
E) totes són falses
 • 19. Algunes eines de la web 2.0 són ...
A) totes són correctes
B) Facebook
C) Blogger
D) Twitter
E) Youtube
 • 20. La web 2.0 es podria dir que és...
A) les 3 són correctes
B) una sèrie d'aplicacions web que faciliten l'intercanvi d'informació de manera interactiva
C) les 3 són falses
D) un espai a internet que facilita la col.laboració i la cooperació entre les persones
E) simple, combinable
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.