L'AIRE I L'ATMOSFERA 3r EP
       L'AIRE
            I
  L'ATMOSFERA
L'aire és una combinació de
Els més abundants són:
L'AIRE
PROPIETATS:
1.-
2.-
3.-
diversos
?
No té
i
un
gasos.
?
fixa
És una
L'ATMOSFERA
de
Té dues capes:
que envolta la
E
T
i
És l'estat de
EL TEMPS ATSMOSFÈRIC
l'aire
?
en un
lloc
?
i
moment
?
determinats.
Fenòmens atmosfèrics: vent.
El vent és l'
en
1.-
2.-
3.-
Tipus:
Fenòmens atmosfèrics: Precipitacions.
P
és l'aigua que
Tipus:
1.-
2.-
3.-
cau
?
dels
niguls
?
¿Quin fenòmen atmosfèric és?
L'arc de Sant Martí
Un tro
Precipitacions
 Llamp
Quin
L'
fenòmen
de
Sant
atmosfèric
és
aquest
?
o gasos perjudicials per a la nostra salut. Llavors deim
que l'aire està
A vegades, l'aire que respiram pot tenir fum, cendres
LA CONTAMINACIÓ DE L'AIRE
?
com per exemple
les
1.-
volcàniques
?
CAUSES:
erupcions
?
Naturals
?
2.-
com per exemple
fum 
?
Artificials
?
fàbriques
?
de les
Pot provocar:
Malaties respiratòries
?
Destrueix els boscs
?
Deteriora els monuments
?
Canvi climàtic
?
Entre tots 
Estalviar
electricitat
?
Cuidar lanatura
?
Per exemple:
?
podem i hem d'ajudar
?
 a mantenir l'aire
Reciclar
?
Estalviaraigua
?
net.
?
I també utilitzar
l'automòbil
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.