Determinar grup i període de la TP
__1. 1s² 2s²A. Període 1 ; grup 1
__2. 1s² 2s²2p⁵B. Període 4 ; grup 18
__3. 1s² 2s²2p⁶ 3s²3p³C. Període 4 ; grup 7
__4. 1s² 2s²2p⁶ 3s²3p¹D. Període 4 ; grup 2
__5. 1s² 2s²2p⁶ 3s²3p⁶E. Període 4 ; grup 11
__6. 1s² 2s²2p⁶ 3s²3p⁶ 4s²F. Període 3 ; grup 15
__7. 1s² 2s²2p⁶ 3s²3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶G. Període 3 ; grup 18
__8. 1s² 2s²2p⁶ 3s²3p⁶ 4s² 3d⁵H. Període 3 ; grup 13
__9. 1s² 2s²2p⁶ 3s²3p⁶ 4s² 3d⁹I. Període 2 ; grup 17
__10. 1s¹J. Període 2 ; grup 2
__11. 1s² 2s²2p²A. Període 4 ; grup 13
__12. 1s² 2s²2p⁵B. Període 4 ; grup 11
__13. 1s² 2s²2p⁶C. Període 3 ; grup 2
__14. 1s² 2s²2p⁶ 3s²D. Període 2 ; grup 17
__15. 1s² 2s²2p⁶ 3s²3p⁴E. Període 4 ; grup 9
__16. 1s² 2s²2p⁶ 3s²3p⁶ 4s² 3d³F. Període 2 ; grup 18
__17. 1s² 2s²2p⁶ 3s²3p⁶ 4s² 3d¹⁰4p¹G. Període 2 ; grup 14
__18. 1s² 2s²2p⁶ 3s²3p⁶ 4s² 3d⁷H. Període 3 ; grup 16
__19. 1s² 2s²2p⁶ 3s²3p⁶ 4s² 3d⁹I. Període 4 ; grup 1
__20. 1s² 2s²2p⁶ 3s²3p⁶ 4s¹J. Període 4 ; grup 5
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.