TEMA 2 NATURALS
 • 1. Com s'anomenen les restes no absorvides i espesades al perdre l'aigua
A) femta
B) greix
C) acne
D) deixalles
 • 2. El fetge
A) bombeja la sang
B) és l'òrgan més gran
C) produeix l'orina
D) es troba baix de l'estòmac
 • 3. La sang està formada per leucòcits o
A) plaquetes
B) glòbuls blancs
C) glòbuls verds
D) glòbuls vermells
 • 4. Els glòbuls blancs
A) li donen color a la pell
B) són els més abundants
C) creen defenses
D) porten oxígen
 • 5. L'intestí prim pot mesurar...
A) 10 m
B) com el teu llit de llarg.
C) 6 m
D) 3 m
 • 6. Què són els capil·lars?
A) Els pèls que tenim al cap.
B) Les últimes ramificacions de venes i artèries.
C) Els vasos sanguinis que van al cor.
D) Conductes per on tan sols passen glòbuls rojos.
 • 7. La digestió mecànica...
A) tritura, esmicola i mescla els aliments amb els sucs gàstrics.
B) la fan els sucs digestius.
C) transforma l'aliment en molècules més senzilles.
D) es produeix a l'intestí prim.
 • 8. Quines són les parts del tub digestiu ordenades?
A) Boca, estómac, intestí prim, intestí gros, esòfag, anus.
B) Boca, esòfag, faringe, estómac, intestí prim, intestí gros, anus.
C) Boca. esòfag, estómac, instestí gros, intestí prim, anus.
D) Boca, faringe, esòfag, estómac, intestí prim, intestí gros, anus.
 • 9. Els components de la sang són...
A) leucòcits, glòbuls blancs, eritròcit i globuls rojos.
B) boca, faringe, esòfag, estómac, intestí prim, intestí gros i anus.
C) glòbuls blancs. glòbuls rojos, plasma i plaquetes.
D) aigua, glòbuls rojos, glòbuls blancs i plaquetes.
 • 10. Hi ha dos tipus de glàndules:
A) les de secreció interna i les de secreció externa.
B) les de l'estómac i les de l'intentí.
C) les bones i les roïns.
D) les annexes i les afegides.
 • 11. Al pancrees s'elabora...
A) la saliva.
B) la bilis.
C) el suc gàstric.
D) el suc pancreàtic.
 • 12. Qui ens pot ajudar a curar el coronavirus són?
A) Les plaquetes
B) Els glòbuls blancs
C) Els glòbuls rojos
D) El plasma
 • 13. L'acte d'evacuar la femta per l'anus s'anomena
A) digestió
B) ingestió
C) defecació
D) expulsió
 • 14. Quin òrgan pot arribar a pesar 450 g?
A) El renyó
B) L'ull
C) El cor
D) El pancrees
 • 15. Els vasos que ixen del cor s'anomenen
A) Venes
B) Intestins
C) Artèries
D) Capil·lars
 • 16. Per tindre una bona digestió cal
A) Veure 2 litres d'aigua i fer exercici.
B) Menjar dolços i molta pasta.
C) Estudiar molta estona la digestió.
D) Jugar a la Play amb un got de suc de taronja natural.
 • 17. L'aparell circulatori està format per
A) cor, cervell i fetge.
B) ossos i músculs.
C) la sang, el cor i els vasos sanguinis.
D) les venes i les artèries.
 • 18. Quan hi ha una hemorràgia, immediatament actuen
A) els bombers.
B) els eritròcits.
C) els glòbuls rojos.
D) les plaquetes.
 • 19. L'intercanvi d'oxígen i diòxid de carboni als capil·lars pulmonar s'anomena
A) intercanvi cel·lular.
B) intercanvi de gasos.
C) intercanvi de cromos.
D) intercanvi de nutrients.
 • 20. Les aurícules
A) en són tres: dalt, enmig i baix.
B) és on arriba la sang de les venes.
C) són les cavitat inferiors del cor.
D) és on ix la sang per les artèries.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.