TEMA 2 NATURALS
 • 1. Com s'anomenen les restes no absorvides i espesades al perdre l'aigua
A) greix
B) femta
C) acne
D) deixalles
 • 2. El fetge
A) bombeja la sang
B) produeix l'orina
C) és l'òrgan més gran
D) es troba baix de l'estòmac
 • 3. La sang està formada per leucòcits o
A) plaquetes
B) glòbuls vermells
C) glòbuls blancs
D) glòbuls verds
 • 4. Els glòbuls blancs
A) li donen color a la pell
B) porten oxígen
C) creen defenses
D) són els més abundants
 • 5. L'intestí prim pot mesurar...
A) 3 m
B) 6 m
C) com el teu llit de llarg.
D) 10 m
 • 6. Què són els capil·lars?
A) Conductes per on tan sols passen glòbuls rojos.
B) Els pèls que tenim al cap.
C) Els vasos sanguinis que van al cor.
D) Les últimes ramificacions de venes i artèries.
 • 7. La digestió mecànica...
A) tritura, esmicola i mescla els aliments amb els sucs gàstrics.
B) transforma l'aliment en molècules més senzilles.
C) la fan els sucs digestius.
D) es produeix a l'intestí prim.
 • 8. Quines són les parts del tub digestiu ordenades?
A) Boca, estómac, intestí prim, intestí gros, esòfag, anus.
B) Boca, esòfag, faringe, estómac, intestí prim, intestí gros, anus.
C) Boca. esòfag, estómac, instestí gros, intestí prim, anus.
D) Boca, faringe, esòfag, estómac, intestí prim, intestí gros, anus.
 • 9. Els components de la sang són...
A) glòbuls blancs. glòbuls rojos, plasma i plaquetes.
B) aigua, glòbuls rojos, glòbuls blancs i plaquetes.
C) leucòcits, glòbuls blancs, eritròcit i globuls rojos.
D) boca, faringe, esòfag, estómac, intestí prim, intestí gros i anus.
 • 10. Hi ha dos tipus de glàndules:
A) les annexes i les afegides.
B) les bones i les roïns.
C) les de secreció interna i les de secreció externa.
D) les de l'estómac i les de l'intentí.
 • 11. Al pancrees s'elabora...
A) la saliva.
B) la bilis.
C) el suc gàstric.
D) el suc pancreàtic.
 • 12. Qui ens pot ajudar a curar el coronavirus són?
A) El plasma
B) Les plaquetes
C) Els glòbuls blancs
D) Els glòbuls rojos
 • 13. L'acte d'evacuar la femta per l'anus s'anomena
A) expulsió
B) ingestió
C) defecació
D) digestió
 • 14. Quin òrgan pot arribar a pesar 450 g?
A) El renyó
B) L'ull
C) El cor
D) El pancrees
 • 15. Els vasos que ixen del cor s'anomenen
A) Artèries
B) Intestins
C) Capil·lars
D) Venes
 • 16. Per tindre una bona digestió cal
A) Veure 2 litres d'aigua i fer exercici.
B) Menjar dolços i molta pasta.
C) Jugar a la Play amb un got de suc de taronja natural.
D) Estudiar molta estona la digestió.
 • 17. L'aparell circulatori està format per
A) la sang, el cor i els vasos sanguinis.
B) les venes i les artèries.
C) ossos i músculs.
D) cor, cervell i fetge.
 • 18. Quan hi ha una hemorràgia, immediatament actuen
A) els bombers.
B) els eritròcits.
C) les plaquetes.
D) els glòbuls rojos.
 • 19. L'intercanvi d'oxígen i diòxid de carboni als capil·lars pulmonar s'anomena
A) intercanvi cel·lular.
B) intercanvi de cromos.
C) intercanvi de nutrients.
D) intercanvi de gasos.
 • 20. Les aurícules
A) són les cavitat inferiors del cor.
B) en són tres: dalt, enmig i baix.
C) és on arriba la sang de les venes.
D) és on ix la sang per les artèries.
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.