T4-El Mercat
 • 1. El dièsel està pujant molt de preu en el darrers anys. Què passa amb la demanda de cotxes que utilitzen dièsel?
A) Es manté
B) Baixa
C) Hi ha inflació galopant
D) Puja
 • 2. Una botiga de roba baixa els preus un cap de setmana i veu que ven molt més. Què ha passat amb la demanda de roba?
A) No canvia ja que la gent no ha augmentat
B) Ha baixat perquè, com han venut més, els hi queda menys gènere
C) Ha pujat perquè més gent se la pot permetre
D) Ha passat a ser propietat del PSOE
 • 3. Quan el preu del tren augmenta la gent fa servir més l’autobús. Què passarà amb la demanda de tiquets d’autobús?
A) Serà substitutiva
B) Pujarà perquè el bé complementari és més car
C) Baixarà perquè no hi ha inflació
D) La demanda serà estequiomètrica a la del tren
 • 4. Has trobat un treball per hores que et permet duplicar els teus ingressos mensuals. Explica que passarà amb la demanda de patates, tenint en compte que les consideres un bé inferior.
A) Baixarà ja que tens més diners
B) Es quedarà igual ja que són patates
C) Hi ha inflació galopant
D) Puja perquè encara que són inferiors, estan molt bones
 • 5. A Màlaga estan obrint importants seus d’empreses tecnològiques, la qual cosa està creant nombrosos llocs de treball, fent que molta gent vingui a viure a aquesta ciutat després de ser contractada per aquestes empreses. Explica què passarà amb la demanda d’habitatges a Màlaga.
A) Es manté
B) Puja
C) Cap és correcta
D) Baixa
 • 6. Hi ha una millora en la maquinaria amb la que es fabriquen xocolatines. Explica què passarà amb l’oferta de xocolatines.
A) La corba d'oferta desapareix i s'ha de reconstruir el mur de Berlín
B) La corba d'oferta es desplaça cap a la dreta
C) La corba d'oferta es desplaça cap a l'esquerra
D) La corba cau i la població s'enriqueix
 • 7. Una fàbrica de cotxes s’estava centrant a produir cotxes esportius, encara que, en els darrers anys ha augmentat molt el preu de venda dels cotxes tot terreny. Què haurien de fer per guanyar més diners?
A) Tancar els tot terrenys per sota perquè siguin més aerodinàmics
B) Tancar l'empresa
C) Vendre més tot terrenys i menys esportius
D) Vendre l'empresa a Elon Musk
 • 8. S’ha produït un augment del preu dels lloguers vacacionals a Alacant. Què passarà amb la oferta?
A) La corba es desplaça cap amunt
B) Pujarà per poder guanyar més
C) La corba gira 180 graus
D) Baixa perquè la gent és de classe mitjana
 • 9. Quina d'aquestes afirmacions és certa?
A) La demanda no té res a veure amb la oferta.
B) L'oferta depèn del tipus d'empresari (microestatal, macroestatal, francès, econòmic, o estricte)
C) No hi ha augment en la oferta, si no que la demanda obliga a l'empresa a mantenir la relació oferta-demanda en amenaça de tancar l'empresa
D) L'oferta depèn dels factors productius (preu i disponibilitat), de la demanda, i del preu dels béns oferits
 • 10. Per què pot augmentar l'oferta de llibres d'economia?
A) Perquè la gent veu més vídeos d'econosublime
B) Perquè la gent té més diners i pot comprar coses innecessàries
C) Perquè la gent té més interès per l'economia i vol aprendre més
D) Cap és correcta
 • 11. Quina és la fòrmula correcta?
A) Oferta (Q_o)= 50p - 20
B) O(50)=p+2.50
C) Oferta (Q_o)= 50K2 +r56
D) Cap és correcta
Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.