S SORDA
 • 1. CO__OS
A) SS
B) Ç
C) C
D) S
 • 2. CAN_Ó
A) C
B) Ç
C) S
D) SS
 • 3. COMEN_AR
A) SS
B) Ç
C) S
 • 4. DI__ABTE
A) Ç
B) SS
C) S
 • 5. PLA_A
A) Ç
B) SS
C) S
 • 6. PU_A
A) S
B) SS
C) Ç
 • 7. REPA__AR
A) S
B) Ç
C) SS
 • 8. PE__IC
A) C
B) SS
C) S
 • 9. ERI_Ó
A) SS
B) S
C) Ç
 • 10. ADRE_A
A) S
B) SS
C) Ç
 • 11. MA__A ( CONTRARI DE POC)
A) S
B) Ç
C) SS
 • 12. BALAN_A
A) Ç
B) S
C) SS
 • 13. CLA__E
A) S
B) SS
C) C
 • 14. PALLA__O
A) S
B) Ç
C) SS
 • 15. PI__ARRA
A) S
B) Ç
C) SS
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.